Ydelser

Dynamics AX
D365 Finance & Operation

Drift & Support

Drift

Den daglige drift af jeres ERP-system kræver til tider tilretninger for at kunne leve op til de forventninger der stilles til et tidssvarende ERP-system. Vi analyserer og udfører nødvendige tilretninger. Vi optimerer og vedligeholder jeres ERP-system efter jeres individuelle behov.

Support

Vi leverer support til Dynamics 365 for Finance and Operations, AX2012, AX2009 og ældre versioner såvel on-site som off-site. Vi løser hurtigt og effektivt support opgaverne, som måske er gået i hårdknude. Nogle opgaver er små og få og i andre tilfælde har vi langvarige kontrakter.

Implementering

Vi implementerer eller foretager opgradering til Dynamics 365 for Finance and Operations. Er din virksomheds Dynamics AX system modent til en opgradering og overvejer I Dynamics 365 for Finance and Operations, eller måske er I allerede i gang med en større implementering? Måske er I ved at overveje valget af konsulenthus eller måske mangler I blot en spidskompetence. Så kontakt os, vores team har massive erfaringer med implementeringer af Dynamics 365 for Finance and Operations projekter.

Rådgivning

Vores rådgivningsservice består i et analyseværktøj, der er designet til at forbedre kvaliteten af nye implementeringer, i opgraderingsprojekter, i jeres nuværende Dynamics AX eller Dynamics 365 for Finance and Operations installation eller som en uafhængig second opinion.
Med denne dokumenteret analyse vil I får et overblik over, hvor I kan foretage besparelser, effektivisere samt foretage en intern kvalitetskontrol af processer og systemer.

Undervisning

Vores undervisere er Microsoft Certificerede Trainers og vi underviser efter Microsoft Official Curriculum (MOC). Vi er også i stand til at udvikle kundetilpassede undervisningsforløb med skræddersyet undervisningsmateriale m.v., der passer til virksomhedens Dynamics 365 for Finance and Operations.

Uddannelsescentre

Vi samarbejder med undervisningscentre og indgår som partner i kurser og undervisningsforløb hos de enkelte centre med fastlagt undervisningsforløb eller individuelt tilrettet undervisningsforløb.

Implementering

Vi tilbyder undervisning af virksomhedens interne projektteam Dynamics 365 for Finance and Operations.

Vi anbefaler derfor vores kunder, at man indleder et Dynamics 365 for Finance and Operations projekt med at uddanne projektteamet, så de har indsigt i systemets opbygning, moduler, processer og væsentlige funktioner. Vi giver projektteamet den nødvendige forståelse og et overblik over løsningen, så de er rustet til at gå i gang med projektet.

Den rigtige uddannelse sikrer, at projektteamet bliver en sparringspartner til implementerings partneren igennem hele projektet og sikre, at udbyttet af alle workshops, møder m.v. bliver optimalt. Projektteamet opnår en grundig forståelse for Dynamics 365 for Finance and Operations processer, Dynamics 365 for Finance and Operations best practice og bliver dermed i stand til at udfordre, stille krav og forstå processer, design m.v.

Kompetenceløft

Vi vil kunne løfte brugere af D365FO viden op, hvor de ikke bare kan udføre deres processer, men også hvor de bruger systemet på en måde, som rent faktisk understøtter deres dagligdag og medfører effektiviseringer. Det kan være I forbindelse med on-boarding af nye medarbejdere, som har et vidensbehov for D365FO. Eller I forberedelse af medarbejdere før de indgår I diverse workshops med deres D365FO implementeringspartner. Vi tror på at god undervisning er et spørgsmål om at bevare overblikket og ikke gennemgå parameter efter parameter.

Add-on

Add-on

Vi tilbyder opsætning og undervisning i en lang række add-on løsninger til D365FO og Dynamics AX som hver især tilføre en stor værdi til dit ERP system.

Nedenfor er nævnt nogle at de add-on´s vi implementere ofte, men der er også mange andre add-on´s som kan være relevante som en del af din ERP løsning.

Exflow
Readsoft
Lasernet
SK Global
Mobile WMS
Yavica
Atlas
Jet Analytics